image572

Kto sme

Zakladateľom a partnerom advokátskej kancelárie je advokát Michal Žitňanský. Michal je absolventom Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a právnické vzdelanie si doplnil aj štúdiom na univerzitách v Holandsku a Veľkej Británií. Vo svojej predchádzajúcej praxi pracoval v slovenských aj medzinárodných advokátskych kanceláriách a od roku 2012 pôsobí ako samostatný advokát.

CV
image573

Naše služby

Advokátska kancelária Žitňanský poskytuje právne služby slovenským aj zahraničným klientom so zameraním na obchodné právo a právo obchodných spoločností, zmluvné právo, správne právo, pozemkové a stavebné právo, rodinné právo, pracovné právo, ale aj všeobecné právne poradenstvo. Klienti vyhľadávajú služby našej kancelárie aj v prípade potreby vymáhania pohľadávok, riešenia sporov alebo zastupovania pred súdmi alebo orgánmi verejnej správy. 

image574

Naše zásady

Dobré meno a reputácia sú pre poskytovanie právnych služieb nevyhnutné. Preto sa v našej praxi nekompromisne riadime základnými zásadami, medzi ktoré patrí:


- profesionalita, dôvera, odbornosť

- dlhodobé vzťahy s našimi klientmi založené na vzájomnej dôvere

- nezaťažovanie klienta právom ale riešením


JEDNODUCHO SME VŽDY NA VAŠEJ STRANEimage575

Medzinárodná spolupráca

Naša advokátska kancelária je oprávnená poskytovať právne služby na území Slovenskej republiky, ale svojim klientom vieme prostredníctvom renomovaných partnerských advokátov poskytnúť právne služby aj v Českej republike a Nemeckej spolkovej republike.

KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktný formulár

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Advokátska kancelária Žitňanský s.r.o.

Mgr. Michal Žitňanský, LL.M.

zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 6315


sídlo: 

M. Hricku 1833/32, 911 01 Trenčín 


kancelária:  

Dolný Šianec 1013/1 (budova Keramoprojekt, 3. poschodie), 911 01 Trenčín 


IČO : 52020991 

DIČ : 2120857662


Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín 

Oddiel: Sro, Vložka č.: 37215/R  


e-mail : michal@zitnansky-legal.com


 + 421 (0) 903 771 242

                                                                                                                              

Dolný Šianec 1013/1, 911 01 Trenčín